print| bookmark| mail-a-friend

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Succesvol Realiseren:: Efficiency Management

Groei en continuïteit zijn voor iedere organsiatie de belangrijkste uitgangspunten. Soms kunnen organisaties met forse omzet- en winstdalingen worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld door:
  • de kredietcrisis zoals die nu speelt;
  • door een concurrent die fors aan uw marktaandeel knabbelt;
  • prijzen die onder onder druk komen te staan;
  • korter wordende levenscycli van uw producten waardoor uw ontwikkelingskosten niet geheel kunnen worden terugverdiend.

Ingrijpen in de proces- en kostenstructuur is dan noodzaak. Vraag is alleen: Hoe?

Ons traject van Efficiency Management richt zich op de continue verbetering van processen (primair of secundair) en wel zodanig datblijvende besparingen en margeverbetering worden gerealiseerd, ook op langere termijn. De methoden en technieken van 'lean six sigma' (DMAIC) vormen de basis.

Iedere inefficiëntie kan worden vertaald naar 'tijdverlies'. Gezamenlijk met uw medewerkers analyseren wij uw processen op 24 oorzaken van tijdverlies. En op basis van die uitkomsten werken wij gezamenlijk toe naar effectieve veranderingen.
Door ieders betrokkenheid is de motivatie tot verandering optimaal en worden de veranderingen veelal in een zeer beperkte tijd gerealiseerd. De analysetools kunt u naderhand blijven hanteren, zodat u ook in de toekomst uw eigen efficiëntieverbeteringen kunt doorvoeren. Daarmee blijft de opgedane kennis ook behouden voor de eigen organisatie.

Binnen Vastiga is een zeer ruime ervaring aanwezig met het begeleiden van efficiëntieverbeteringen en kostenbeheersing. Ons Efficiency Management-traject is al vele malen in de praktijk, onder andere bij Philips, met succes doorgevoerd.