print| bookmark| mail-a-friend

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Interim-management

De consultants van Vastiga zijn inzetbaar als interim-manager. Of het nu gaat om een ingrijpend veranderingstraject of bijvoorbeeld tijdelijke vervanging bij ziekte of vertrek van een directeur, controller of manager.

Het voornaamste uitgangspunt in onze interimopdrachten is om visie in daadwerkelijke actie om te zetten. Daarbij maken wij onder andere gebruik van de technieken van  'Appreciative Inquiry'  omdat juist daarmee klinkende resultaten worden neergezet en de leercyclus ook daadwerkelijk komt te liggen bij uw medewerkers.

Voor de volgende expertises kunt u bij ons terecht:
  • algemeen management;
  • marketing management (fmcg en b-t-b);
  • procesmanagement;
  • financieel management en controlling;
  • administratieve ondersteuning.
Uiteraard houden wij, via schaduwmanagement, de vinger aan de pols tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Daarmee staan wij als collega’s elkaar onderling continu ter zijde om snel en vakkundig de meest gewenste oplossing voor u te realiseren.