print| bookmark| mail-a-friend

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Interim-management

Ook voor interim-management kunt u bij mij terecht. Jarenlange ervaring als directeur, directiesecretaris, bestuurder en manager is daarvoor de basis. Of het nu gaat om een ingrijpend veranderingstraject of bijvoorbeeld tijdelijke vervanging bij ziekte of vertrek van een directeur of manager.

Het voornaamste uitgangspunt in mijn interim-opdrachten is om visie om te zetten in daadwerkelijke actie. Uw medewerkers worden daarbij door mij gestimuleerd hun eigen kennis en kunde in te zetten, omdat juist daarmee klinkende resultaten worden neergezet en zij zichzelf naar een hoger niveau tillen.

Voor de volgende expertises kunt u bij mij terecht:
  • algemeen management;
  • marketing management (b-t-b);
  • procesmanagement;
  • financieel management en controlling.
Uiteraard houd ik, tenzij geheimhoudingsplicht dit uitsluit, via schaduwmanagement van collega-adviseurs, de vinger aan de pols tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.